Nobels fredsenter i Oslo, Norge er et utstillingsvindu for Nobels fredspris og idealene det representerer. Senteret er også en arena hvor kultur og politikk smelter sammen for å fremme involvering, debatt og refleksjon rundt temaer som krig, fred og konfliktløsning.


Nobels Fredssenter kan du besøke mellom 10:00 og 18:00 i Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo.