Gokstad, Tune og Oseberg var sjø­gående skip før de ble dratt på land og brukt i begravelses­ritualer for sine vel­stående eiere rundt Oslo­fjorden. I gravene fant arkeologene noen av viking­tidens rikeste grav­funn. På Vikingskipshuset får du se skipene og skjelettrestene, vakre tre­skjæringer og gjenstander som kaster lys over vikingenes fascinerende verden.


Se verdens best bevarte vikingskip på Vikingskipshuset kan du besøke mellom 09:00 og 18:00 i Huk Aveny 35, 0287 Oslo.