Norsk vitenskaps- og teknologimuseum ligger på Kjelsås. Museet er et ankerpunkt på European Route of Industrial Heritage


Teknisk Museum kan du besøke mellom 11:00 og 18:00 i Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo.